Omgevings foto’s Halsterse Laag juni/juli 2013

Impressie van Halsterse laag op 7 juli 2013.

¬©2013 Christine Veraart, Maarten van ’t Hof.

Geef een reactie