Maria Dam

Mariadam2012@gmail.com

Hydra betekent water.

Is deze waterpoel:

  • Een kwel, achter een dijk, ontstaan door de waterdruk.
  • Of een weel of wiel, ontstaan door een dijkdoorbraak.

Wat het ook mag zijn de hydra, oftewel zoetwaterpoliep, voelt zich hier thuis.
In deze klasse zijn er veel verschijningsvormen. Hier uitvergroot…
Of ….hebben we hier te maken met de mythologische, veelkoppige zeeslang ???

Een Scoodoo is een sculptuur van takken, geplaats in de openbare ruimte, tuin of gebouw. Variërend in grootte en vorm. Iedere Scoodoo heeft een eigen karakter en een eigen naam die eindigt op ‘oo’.

Het is alsof een oude geest verschijnt en ons wijst op de noodzaak van meer ruimte voor natuur…en dus ook voor paarden. Paarden die hier ruimte krijgen om gelukkig oud te worden.

Rond 2012 verschenen de eerste scoodoo’s in Ierland en nu… verschijnen ze hier!!!

  • Groot en klein…
  • Met een eigen naam…
  • Een eigen karakter…
  • Een eigen boodschap…

Wil je zelf een scoodoo maken? Stuur een mail.

Kijk en bedenk wat de concrete boodschap zou kunnen zijn….                                  

schapen