Pierrette Schoon en Elke Zimmerman

Elke Zimmerman en Pierrette Schoon

MORGEN GAAN WIJ IETS ANDERS DOEN

Stil leven in kleur
Langs de kant van de weg

Pierrette Schoon en Elke Zimmerman sluiten na 8 jaar hun samenwerkingsverband af met twee werken.
Het werk ging en gaat over mensen in al hun gedaanten tentoongesteld op en in verschillende locaties waardoor hun zeggingskracht zich aanpaste aan hun omgeving.
Transparant zijn, wat geweest is en wat nog moet komen, gelijkwaardigheid leven en dood zijn themas’s die voorbij zijn gekomen. Ook nu langs de kant van een weg zijn de transparante verschijningen zichtbaar en langs een andere weg het stil leven van kleuren.