Nell Scheepers

Tijdlijn Bieduinenhof (omschrijving werk)

In 1883 gaf de Antwerpse houtvester Servais opdracht voor het bouwen van een villa op Bieduinen.

Een houtvester….

“Een boom planten is een blijk van vertrouwen in de aarde, een hoop op de toekomst. Een handeling van naastenliefde voor de toekomstige generaties die van zijn vruchten kunnen genieten wanneer wij er niet meer zijn.” (Louis Mercier 1740-1814)

De geschiedenis van gebied, de villa in een parkachtige omgeving en bewoners hebben mij geïnspireerd tot het maken van een ruimtelijke presentatie Tijdlijn Bieduinenhof.

De huidige bewoners en medewerkers van Titurel hebben een bijdrage geleverd aan realisatie van de tijdlijn bestaande uit 135 boomstamschijven. Het hout is afkomstig van het door houtvester Servais aangelegde productiebos op het grondgebied.

De jaarringen in de schijven beschrijven de groeikracht en grootsheid van de bomen en het bos. Zij reflecteren tevens de levensjaren van de bewoners van Bieduinenhof.

 

Historie Bieduinenhof

Baron de Servais, houtvester en houthandelaar uit Antwerpen, kocht de Grote Meeren ontgon de heidegrond en legde productiebossen van naaldhout aan.

In 1883 bouwde Servais een villa op landgoed ‘Bieduinenhof’ en ging er wonen.

In 1911 kwam het landgoed in bezit van een Belgische industrieel uit de suikerbranche Cassiers. Hij bewoonde het landgoed en stelde het beschikbaar voor recreatieve doeleinden. Velen uit de omgeving hebben leren zwemmen in de “Vijver van Cassiers”

In de oorlogsjaren heeft Dien Mous (geb. 1916 Ossendrecht) samen met haar broer Jappe Mous, een belangrijke bijdrage geleverd aan een nieuwe bestemming voor het landgoed. Geëvacueerde zieken en bejaarden werden er ondergebracht en verzorgd.

Sinds 1957 is het landgoed in het bezit van bankiersfamilie van Mierlo uit Essen.

De zusters Franciscanessen kwamen in 1958 in de villa en na ingrijpende verbouwingen werd er een bejaardenhuis gevestigd. Sinds 1993 gebruikt Stichting Titurel het landgoed als voorziening voor langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/of verstandelijke beperking.

Bron: Heemkundekring ‘het Zuidkwartier’, Rijksmonumenten nummer 516701

“Tijdlijn Bieduinenhof”