Han Aertssen

“Neuron”

Dit landgoed en deze woonplek hebben voor een groep mensen een belangrijke functie. Zij kunnen er zichzelf zijn doordat er aandacht en erkenning is voor hetgeen waar zij mee worstelen.

Ik heb gepoogd een verbeelding te maken van de informatiedragers waaruit het brein bestaat.

Wanneer je rustig wandelend tussen de bomen het beeld nadert krijg je steeds meer van het beeld te zien. Dit kan als metafoor worden gezien voor de omgang met de bewoners,

‘Neuron”