Frank Beek

“nachtland”, “’t wordt dag weer”

Toelichting bij mijn werk in landgoed “Biduinen”, rondom Titurel,.

 

Op 2 lokaties in het bos rondom Titurel heb ik een werk gemaakt; beide werken zijn ontstaan vanuit eenzelfde inspiratie, en met dezelfde middelen tot stand gekomen.

Wandelend door het bos werd ik meteen getroffen door het sterke verticale ritme van de vele bomen, zowel gegroepeerd in lanen als vrij in de ruimte zich ontplooiend.

Als antwoord op dit verticale kwam vrijwel direct bij me op om iets horizontaals aan dit landschap toe te voegen. En dit horizontale zocht ik vooral in het scheppen van een sfeer, een stemming, meer niet.

Zo ontstond het werk “nachtland” en “’t wordt dag weer”.

Als steenbeeldhouwer, geboeid door vormen en textuur of huid van een stenen beeld, vond ik het heerlijk om nu met kleuren bezig te zijn. Heldere en uitgesproken kleuren heb ik gezocht, met het doel om aan dit bos een sfeerelement toe te voegen en iets uit te drukken dat in de belevingswereld van mensen vaak stilzwijgend aanwezig is: het duistere, soms beklemmende van de nacht, naast het blije en hoopvolle van een nieuwe dag.

Het materiaal dat ik voor deze werken gebruikt heb, is doek en (vlieger)touw.

 

Met stof werken betekent in dit geval ook veel naaiwerk. Vele uren, en nu en dan ook veel gepriegel.

Dit staat al gereed voor transport naar Titurel….. hier lijkt het wel op emmers vol fleurige bloemen! (als een cadeautje voor het oog, onderweg)

bezig met de laatste meters thuis; nog even en dan kan ik naar Titurel om alles te installeren…..

en dan pas kun je zien of wat je bedacht hebt, ook in werkelijkheid gerealiseerd is.
Dat blijft spannend!