Christine Veraart

Op een boerderij horen dieren.

De hoeve heeft zijn functie als agrarisch bedrijf verloren, er wordt alleen nog gewoond. Geen dier meer te bekennen. Daarom maakte Christine een kleine kudde die in de stal leeft. Het is een nog onbekende soort die alleen in de Sint Maartens polder voor komt.

Titel: Dieren, 2017

Materiaal: gerecycled karton, meubelpoten, kippengaas.

Gedoogde organen kwekerij.

Bij het eerste bezoek aan de hoeve viel Christine het lege landschap en de, betrekkelijke, afgelegenheid van de hoeve al direct op.  In dit soort stille gebieden worden soms illegale activiteiten ontplooit. De mogelijkheden worden zelfs groter als er een glazen kas op het terrein staat die deze activiteiten afschermt voor nieuwsgierige blikken. Door deze omstandigheden ontstond er een plan om daar een ‘gedoogde organen’ kwekerij op te zetten. Het past zo bij onze Nederlandse cultuur om te gedogen.

detail opname: Nodus Lymphaceus, 2017

materiaal: vilt en mixed media.

 

CV:

Christine Veraart, 1954

Academie voor beelden vorming, Tilburg 1996-2000

Vooraf maak ik geen schetsen of tekeningen. Mijn 3D werk laat zich met de hand aftasten en vormen. Zo groeit mijn werk langzaam onder mijn handen. Materialen komen op mijn weg ( vallen me toe). Ze vormen voor mij een uitdaging om in het alledaagse iets bijzonders te vinden.

Bestaande materialen krijgen hierdoor een nieuwe betekenis. Soms is het materiaal de directe aanleiding tot beelden, soms ontstaan beelden vanuit een eenvoudig materiaal- en vormexperimenten.

 

In veel gevallen kan mijn werk, afhankelijk van de ruimte, op verschillende manieren worden opgesteld; door objecten in een groep op de vloer te plaatsen wordt ook de ruimte vorm gegeven waarbinnen de objecten zich bevinden. Zo worden de aspecten van de omgeving waarin de sculptuur functioneert met het werk verbonden.

 

De laatste jaren werk ik vooral met rubber ( binnenbanden van fiets, auto, vrachtauto) en vilt. Naast plastieken maak ik ook objecten op paneel.

Materialiteit neemt een belangrijke plaats in binnen mijn werk. Bijvoorbeeld de dwingende vorm van een band en de uitstraling van het materiaal boeit me en daagt me uit om steeds weer opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden.