Pierrette Schoon

Titel werk:     Onderdak,  2017
Ergens onderdak vinden – bescherming, een schuilplek, rust.
Ergens stil staan, die beleving, een eigen plekje.
Ergens bijeengebracht in een boomgaard, samen, en toch zo alleen.
Ergens terwijl de wereld doorraast, een stil moment, zonder er aan deel te nemen.