Jodrike de Koning

Echo’s en verbeelding 

Al wat was weerspiegelt in het zijn van nu.

Herkenbare en onherkenbare sporen, echo’s uit het verleden.

Afdrukken als herinnering.

Verbeelding van wat is.

tekeningen op de schuurmuur ( binnen)

Achter de houten wand in de schuur stonden vroeger de koeien.
Jodrike de Koning en Trudie vrolijk hebben de koeien met wit krijt getekend.
De koeien zijn schetsmatig getekend door alleen de witte vlekken weer te geven.
Daardoor ontstaat een enigszins abstract en vervormend beeld.