MAWIHODI – Martin Hoevenaars

Tijdens de opening is door MAWIHODI een korte poëtische schets in beweging, ofwel Mimiatuur uitgevoerd.