Christine Veraart

Titel: Door water, wind en ijs aangevoerd.

 

3 grote “stenen”.

Materiaal: piepschuim en vilt.

IMG_1028

Onderzoek;

Op zoek naar de gevoelige lijn in stenen aangevoerd door rivieren.

20160607-_DSC2991

 

Bron: ww.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/steilranden

 

Geologische ontwikkeling

Over de ontstaansgeschiedenis van de Brabantse Wal zijn verschillende theorieën in omloop. De meest aannemelijke is dat de Wal is ontstaan door rivierprocessen in het Laat Pleistoceen. (2.6 miljoen jaar – 10.000 geleden)

 

De ondergrond van de Wal is ongeveer 2 tot 1,6 miljoen jaar geleden gevormd in het begin van het Pleistoceen, de periode van de ijstijden, toen het gebied een estuarium (trechtermond) was waar de Rijn en de Maas in uitmondden en sedimenten afzetten (Formatie van Tegelen). Sedimenten zijn materialen zoals zand, grind of klei die door water, wind en ijs aangevoerd worden en zo een bijdrage leveren aan de opbouw van de bodem. Onder invloed van eb en vloed werden in het estuarium afwisselend zand en klei afgezet en ontstond de ondergrond van de Brabantse Wal.

 

Mijn stenen vertegenwoordigen de stenen die aangevoerd zijn door dit geologische proces.

 

Bewaren