Irene Weug

Peilingen 2019

‘Schipperskinderen en schepen’ 2018

Werkend met pubers in het schipperskindereninternaat in Zwolle kwam ik veel te weten over het leven aan boord.
Moeders moesten hun kinderen op 4 jarige leeftijd elke zondagavond weer afleveren aan de poort van het internaat. Elke vrijdagavond was het stressen voor de kinderen: ga ik naar boord of moet ik aan de wal blijven. De schipperswereld heeft een eigen cultuur. Bij sluizen raakt de schipperij even de wereld van de burgerij.