Fiore Henken

titel; VRIJHEID-GEBONDENHEID
HEERLIJKE KUNST 2018
FIORE HENKEN

Geïnspireerd op de plattegrond van de tuin : het padenplan ziet er uit als een raster.

Het raster geeft aan dat de paden samen een rechthoekig lijnenspel vormen, geeft duidelijkheid en ook zekerheid over het te volgen pad.
Het raster geeft structuur en dus zekerheid.

Daarmee in tegenstelling zijn de vlinders die door de tuin fladderen, en op onverwachte tijdstippen en plekken tevoorschijn komen. Zij zullen slechts kort bestaan, en dat is te zien in hun beweeglijkheid, en hun snelle vlucht.
De vlinder staat voor vrijheid en beweeglijkheid.

Structuur is nodig om te weten wat je doet. Vrijheid staat voor onbegrensde mogelijkheden.
Zij kunnen niet zonder elkaar.