2023 Jodrike de Koning

Jodrike de Koning www.jodrikedekoning.nl

Jodrike de Koning neemt voor de 6e keer deel aan Heerlijke Kunst. Ze vindt deelnemen aan een buitenmanifestatie boeiend. Haar grenzen worden verlegd, omdat ze uitgedaagd wordt met andere materialen en op een ander formaat werk te creëren. Verder is het samenwerken met andere kunstenaars een plus, soms daadwerkelijk, maar ook in de discussie over de plannen.

Haar gebruikelijke werk zijn aquarel en kleine tekeningen en verzamelen van bijzondere woorden en gevonden voorwerpen.

De uitdaging van Heerlijke Kunst resulteerde eerder in grote tekeningen op andere ondergronden als bomen en stalmuren. Ook het grotere formaat was een nieuwe ervaring, voorheen was haar werk kleiner. Als ze kiest voor klein werk kiest ze voor grote aantallen zoals de bijzondere woorden en gevonden voorwerpen bij Heerlijke Kunst  Bovensas

In Arcadia ontstaat een idee  voor  driedimensionale werk. Het lieflijke landgoed roept bij de meeste deelnemers ideeën op om mooie, fijne werken te maken. Hier wil Jodrike een beeld tegenover stellen met een wolf, die is doorgedrongen in het stukje donker bos.

Als het idee er eenmaal is komen de praktisch dingen, hoe moet de wolf er uit gaan zien? Eerst worden afbeeldingen gezocht van wolven en wolvenpoten. Dan de keuze van het materiaal.
Ze creëert een abstracte Woeste Wolf van wol met wolvenpoten.

Interview door Lia Reijnders